Arkiv

Innkrevingen av Folgefonntunnelen ble avsluttet 15.06.16 kl 12:00

Den 15. juni 2016 kl 12:00 ble inkrevingen på Folgefonntunnelen avsluttet.

AutoPASS-avtaler og brikker fra Folgefonntunnelen AS ble fra samme tidspunkt overtatt og videreført av Jondalstunnelen AS.
Dette skjedde automatisk og du trenger ikke å foreta deg noe.

 

Har du forskuddsavtale kun for Jondalstunnelen?
Innbetalt forskudd vil automatisk bli videreført.

Hadde du forskuddsavtale for Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen?
Innbetalt forskudd ble automatisk bli videreført på din avtale med Jondalstunnelen AS.
Fakturering etter 15.06 vil inneholde forskuddsbeløp for Jondalstunnelen.

 

Hadde du forskuddsavtale kun for Folgefonntunnelen?
Innbetalt forskudd ble automatisk videreført med forskuddsavtale på Jondalstunnelen med 30% rabatt.
(Lett bil kr 1.400,-. Tung bil 2.800,-)

 

Dersom du ønsker å endre din avtaletype eller ønsker å si opp din avtale, så kan du kontakte oss via MinSide eller vårt kontaktskjema.

Ved oppsigelse vil et eventuelt restbeløp bli refundert til det kontonummeret det sist ble betalt fra.

 

Info om Jondalstunnelen:

  • Telefonnummer 815 17 042, hverdager kl 08-16. (samme som Folgefonnstunnelen)
  • www.jondalstunnelen.no (www.folgefonntunnelen.no vil utgå)
  • Nytt kontonummer fra 15.06.16: 1503 74 58780

Internettbetalingen er avviklet

Ordningen med betaling av enkeltpasseringer på internett er avviklet.

Det er enklere løsning for deg som kunde å betale faktura for alle passeringer foretatt i en periode, enn å betale for én og én passering på internett.

Faktura for perioden sendes pr post til kjøretøyets eier, og det tilkommer ikke ekstra gebyr.

Utenlandske kjøretøy vil få faktura tilsendt fra EPC.

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å skaffe deg brikke, skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg» når du tegner avtale.

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Nytt! Registrer salgsmeldingen elektronisk!

Fra 08.04.15 kan alle bileiere registrere salgsmeldingen elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Kjører du uten bompengeavtale?
Det er viktig å registrere salgsmeldingen så raskt som mulig, slik at eventuelle passeringer i bomstasjonene blir registrert på rett eier av kjøretøyet.

Har du bompengeavtale?
Når du endrer bil, så husk å foreta endring av registreringsnummer på din bompengeavtale også. Dette gjør du enkelt på MinSide.
Husk å ta med deg brikken når du skifter bil. Brikken skal følge eieren av avtalen, ikke kjøretøyet.

Mottatt faktura for brikke depositum (br.dep)?

Det er i disse dager sendt ut faktura på brikkedepositum til kunder som ikke har mottatt dette tidligere.

Dette gjelder for el-biler og for andre med fritaksordninger.

Avvikling av servicestasjonene 01.02.15

Den 01.02.15 avvikles servicestasjonen for Jondalstunnelen.

Kundene kan etter denne dato tegne avtale, gjøre endringer og betale for passeringer på websidene til Jondalstunnelen.

Vegdirektoratet om avviklingen:

Vegdirektoratet har i samarbeid med bompengeselskapene arbeidet mot å gjøre betalingsløsningene for bompenger mer brukervennlige og kostnadseffektive.
Avvikling av servicestasjonene er en del av dette.

Dagens løsning med servicestasjoner inneholder stor risiko for feil, mange manuelle prosesser og høy kostnad for hver enkeltbetaling og distribusjon av brikke.

Etter avklaringer med Datatilsynet og Samferdselsdepartementet er det aksept for at løsningen med betaling av enkeltpasseringer og distribusjon av brikker på servicestasjoner skal avvikles.

Vegdirektoratet har derfor besluttet at ordningen med servicestasjoner skal bortfalle så snart praktisk mulig.

Fra 01.11.14 endres betalingfristen på web for passering uten avtale

Fra 1. november endres betalingsfristen for etterskuddsbetaling på web, for passeringer foretatt uten avtale, fra 14 til 3 dager.

Passeringer ikke betalt på web innen fristen, blir fakturert bilens eier. Det tilkommer ingen ekstra avgifter.

Obligatorisk brikke for tunge kjøretøy fra 2015

Det ble den 10. oktober vedtatt i Statsråd en forskrift om obligatorisk brikke for tunge kjøretøy i næring på over 3,5 tonn.  Ordningen trer i kraft fra og med 1. januar 2015.

Gjelder næringstrafikk
Påbudet gjelder all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Traktorer og motorredskaper og er ikke omfattet av påbudet. Det samme er tilfelle for en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

Statens vegvesen, politiet og tollvesenet skal kontrollere
Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy. I tillegg har tollvesenet fått myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke.

Forskriften om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet inneholder også bestemmelser om overtredelsesgebyr ved brudd på påbudet om bruk av bompengebrikke. Ved overtredelse kan kontrollmyndighetene ilegge gebyr på 8 000 kr, som kan dobles ved gjentakelse.

Les mer:

Endring for AutoPASS lokale hovedavtaler

Fra juni 2014 vil det ikke lenger være mulig å reservere brikken mot bruk i andre anlegg.

Tidligere kunne man tegne lokal avtale og sperre for bruk i andre bomanlegg, men denne funksjonen utgår.

Fra juni 2014 vil brikken din fungere i alle AutoPASS- og EasyGO anlegg.

Nye websider!

Vi har fått nye websider som med få tastetrykk skal gi deg den informasjonen du søker.

Vi anbefaler deg å finne ditt svar i vår FAQ eller benytte Veiledningen som din guide å foreta endringer selv på MinSide.

På forsiden finner du snarveier til informasjon som du søker, samt innlogging til MinSide, Opprette avtale og Betale på web innen 14 dager.

 

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux